נטילה יומית של אספירין לוותה בהפחתת התלקחויות מחלת ריאות חסימתית-כרונית (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, או COPD), לצד הפחתת קוצר נשימה ואיכות חיים טובה יותר, כך עולה מנתוני מחקר SPIROMICS, שפורסמו בכתב העת CHEST.
ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי הטיפול באספירין נקשר עם הפחתת תמותה מכל-סיבה בסקירה קודמת. עם זאת, ההשפעה של אספירין על התחלואה של מחלת ריאות חסימתית-כרונית אינה ידועה. כעת הם התבססו על דיווח עצמי של משתתפים במחקר SPIROMICS עם COPD אודות נטילת אספירין. הם בחנו באופן פרוספקטיבי אירועי התלקחות COPD על-בסיס שאלונים טלפוניים שבוצעו כל רבעון לאורך עד שלוש שנים. התלקחויות אלו סווגו כחומרה בינונית (התסמינים טופלו באנטיביוטיקה או סטרואידים במתן פומי), או חמורים (צורך בפניה לחדר מיון או אשפוז). למטופלים באספירין התאימו החוקרים מטופל שלא נטל תרופה זו.
ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין טיפול באספירין ובין כלל התלקחויות COPD, התלקחויות בחומרה בינונית או חמורה.
מבין 1,698 משתתפים, 45% דיווחו על טיפול יומי באספירין. לאחר התאמת חולים לביקורות הצליחו החוקרים ליצור 503 זוגות משתתפים תואמים. בקרב מטופלים באספירין תועדו שיעורי היארעות נמוכים יותר של כלל התלקחויות מחלת ריאות חסימתית כרונית (יחס שיעורי היארעות מתוקן של 0.78), עם השפעה דומה בהערכת התלקחויות בדרגה מתונה, אך לא התלקחויות בדרגה חמורה, של מחלת ריאות חסימתית כרונית.
טיפול באספירין לווה במדד נמוך יותר לפי שאלון St. George Respiratory Questionnaire, סיכוי נמוך יותר לקוצר נשימה בדרגה בינונית-חמורה (יחס סיכויים מתוקן של 0.69) ומדד COPD Assessment Test Score. עם זאת, לא זוהו הבדלים במרחק הליכה בשש דקות.
החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול יומי באספירין לווה בשיעור נמוך יותר של התלקחויות COPD, הפחתת קוצר נשימה ואיכות חיים טובה יותר. הם קוראים להשלים מחקרים אקראיים להערכת הטיפול באספירין בחולי COPD בכדי להתגבר על ערפלנים העשויים להשפיע על הקשר הנ"ל.
Chest 2018
לידיעה ב-MedPage Today
כמוסות רכות המכילות קואנזים Q-10 בריכוז של 60 מ"ג לכמוסה.


l- arginin solgar , מניעת מצבי אין-אונות וחוסר פוריות בגברים.